Framtidig kommunal barnehage på Sel

Ap lover barnehage i det kvite bygget.

Ap lover barnehage i det kvite bygget.

Av
DEL

leserinnlegg
Sel-samfunnet har vært opptatt av etterbruken av skoleanlegget ved at det skulle gis mulighet for fortsatt aktivitet i dette området. Arbeiderpartiet i Sel ønsker nettopp å legge til rette for en slik løsning, ved å flytte barnehagen til kvitbygget. Sel-samfunnet skal dermed ha kommunal barnehage for fremtiden.

Sel barnehage inngår ikke i Sel kommune sin strategi om sentrumsbarnehage på Nyhusom. Vedtaket om å selge skoleanlegget i sin helhet med krav om langsiktig tilbakeleie av kvitbygget med uteareal, ligger som en forutsetning for kommunestyrevedtaket.

Arbeiderpartiet i Sel vil at hele området må sees under ett. Muligheten for at flere aktører kan vise interesse for hele området, der en kommunal barnehage er en integrert del av det hele, vil trolig være større enn ved en oppsplitting av området.

Dette vedtaket åpner for at eventuell eiendomsutvikler som ønsker å kjøpe, kan starte med inntekter fra en langsiktig leietaker. Det ligger underforstått i kommunestyrevedtaket, dersom det ikke er interesse for en slik avtale fra eventuelle kjøpere, vil kvitbygget måtte forbli i kommunalt eie.

Arbeiderpartiet i Sel vil ha kommunal barnehage og tilrettelegging for næringsutvikling/boligbygging ved skoleområdet på Sel.


Jørund Båtstad, nestleder og listekandidat Sel Ap

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags