Frank ga bort 200 støvmasker til legekontoret

Til vanlig driver Frank Løkken med betongsprøyting og brønnboring. Nå bidrar han og andre håndverkere i korona-dugnaden.