Frank var sikker på at gaupa hadde vært på ferde. Så flådde de lammet