Fredag ble Ola Helstad utnevnt av Kongen i statsråd

Kommunedirektøren i Sel skal være med i et utvalg som skal vurdere de oppgaver og ansvar en kommune har i dag, og om dette er noe som med fordel kan endres i framtida.