Fremskrittspartiet er sterkt i mediebildet med sine samferdselstalsmenn. Det være seg Intercity eller vegutbygging. Og særlig bom.

Fremskrittspartiet har valgt å gå ut av regjering. Dermed mistet partiet sin direkte påvirkningsmulighet. Skjønt; de brukte den vel ikke når de hadde den? Vi har fortsatt mange bomveger, og nye statlige vegprosjekter realiseres med bompengefinansiering etter at partiet har godtatt det i regjering, storting og kommunestyrer.

Dersom Fremskrittspartiets ulike talsmenn hadde villet, hadde de, med sin egen samferdselsminister i stolen, fjernet alt av bommer, de hadde også overtatt alt av økonomisk garantiansvar som fylkeskommunen er pålagt for utbygging av statlige veger, og partiet hadde fått fullfinansiert IC-utbyggingen. Husk; partiet hadde også finansministeren. Det er historieløst og ansvarsfraskrivelse at partiet nå skylder på «sviket fra AP og Sp».

Fylker og kommuner har stort ansvar på transportområdet, men de statlige overføringene står ikke i forhold til oppgavene som skal løses. Senterpartiet vil styrke disse bevilgningene kraftig, slik at særlig fylkesvegnettet, men også kommunevegnettet, kan få et økt vedlikehold. Staten må stille finansiell garanti for bompengeprosjekter der staten er vegeier, ikke skyve dette over på fylkeskommunene.

I Innlandet fylkeskommune sitt samferdselsutvalg fremmet FrP forslag om å fjerne sidevegsbommene, men at «Innlandet fylkeskommune forutsetter at staten bidrar med driftsstøtte for å kompensere eventuell inntektsreduksjon ved fjerning av sidevegsbom». Et ansvarlig Samferdselsutvalg kan ikke vedta noe som ikke er avklart. Staten har ennå ikke sagt de vil gi slik driftsstøtte. Når ikke engang Fremskrittspartiet ville ha det da de satt i posisjon, hvem i staten er det da som kan sørge for det?

Nei, Fremskrittspartiet opptrer usedvanlig lite seriøst i samferdselssaker i Innlandet for tiden og framstår som et ansvarsløst populistisk parti med stort markeringsbehov.

Det singler i glass.

Stein Tronsmoen (Sp), leder i Samferdselsutvalget i Innlandet
Kjersti Bjørnstad, gruppeleder for Senterpartiet i Innlandet