Nå er det dokumentert at villsvinet har kommet til Øyer. Neste steg er Ringebu, deretter går det greit å fortsette med spredningen over til Østerdalen.

Dette er trolig den farligste innvandringen av fremmede dyrearter vi vil få i indre Østlandet. Nå kan det gjøres noe umiddelbart. Staten har famlet og vært mildt sagt unnvikende til å ta oppryddingen som kunne vært tatt i Østfold og deler av Akershus for flere år siden. Dette har blitt en leik med jaktbytte og betalt jaktadgang, i stedet for at det blir lagt til rette for lett jaktadgang for alle som er kvalifisert gjennom avlagt jegerprøve/skyteprøve.

Ringebu fjellstyre disponerer ca. 560 000 da, som utgjør ca. 45 % av kommunens areal. En antar at arealene for det meste er marginale for villsvin, men dette er en så stor fare for tradisjonelt landbruk generelt at fjellstyret vil bidra så sterkt det kan og oppfordre alle andre rettighetshavere og grunneierlag å stille opp og bidra med tilsvarende tilrettelegging.

Ringebu fjellstyre vil med umiddelbar virkning gi alle som oppfyller krav om jegerprøve og avlagt skyteprøve fri tilgang til jakt på fjellstyrets forvaltningsareal i Ringebu østfjell, Imsdalen og Hirkjølen statsallmenninger. Jakten er fri, men følgende vilkår gjelder:


1. Fjellstyrets daglig leder/fjelloppsynsmann skal varsles når jakt ønskes drevet på allmenningene.

2. Hvis jakt på naboterreng fører til fortsettelse på allmenningene skal samme varsling foretas.

3. Felles villsvin på allmenningene skal fjelloppsynet varsles for påvisning av fellingssted.

4. Ringebu fjellstyre dekker inntil kr 500.- for alle utgifter i forbindelse med felling av villsvin på sitt forvaltningsareal

5. Ringebu fjellstyre oppfordre alle andre berørte allmenninger, grunneierlag og rettighetshavere og legge til rette på en tilsvarende måte for fri jakt på villsvin i Gudbrandsdalen.

Dette er enstemmig vedtatt av fjellstyret.

Erik S. Winther, leder, Ringebu fjellstyre

Villsvin sett i Øyer: – Jeg tror dette er historisk

Kan dra med seg svinepest til Gudbrandsdalen: – Det ville være en katastrofe