Frigjør milliarder til dobbeltspor

Konkurranseutsetting av jernbanedrift frigjør milliarder. Ap bør jobbe for at pengene går til framskynding av dobbeltspor, framfor å svartmale Regjeringens politikk, mener Olemic Thommessen.

Konkurranseutsetting av jernbanedrift frigjør milliarder. Ap bør jobbe for at pengene går til framskynding av dobbeltspor, framfor å svartmale Regjeringens politikk, mener Olemic Thommessen.

Av
DEL

leserinnleggHøyre er glad og stolt over at vi gjennom en offensiv jernbanepolitikk faktisk klarer å styrke jernbanetilbudet samtidig som vi får til store besparelser for staten. Gjennom anbudsrundene som nettopp har vært for persontrafikken vet vi at vi vil spare 5 milliarder kroner i årene som kommer. Etter å ha pekt på dette i GD har det ikke manglet på svar fra Aps side.

Leder av Jernbaneforum, Anne E. Thoresen, leder av Lillehammer Ap, Mads Furu, og fagforeningsmannen Jørund Hassel, har i tur og orden og med stor iver, lett frem argumenter for at den politikken som faktisk har levert sikkert er gal likevel.

Det er interessant å se hvordan Ap har kastet seg inn i konkurransen med Sp om å være det partiet som vil minst. På samme måte som Ap og Sp innbitt kjempet mot etableringen av Nye veier, et selskap som i dag bygger veier hurtigere og dramatisk mye billigere enn det noen hadde forutsett, kjemper de samme partiene i dag mot reformene på jernbanesektoren uten selv å ha noe nytt å komme med. Her, som i så mange andre sammenhenger, er det tydelig best å gjøre som før, eventuelt å kaste etter noen flere penger.

I sin iver etter å finne motargumentene har de tre nevnte kommet med en del påstander det er naturlig å svare på. Thoresen spør om svensker og briter er bedre til å kjøre tog, mens Hassel er bekymret for arbeidsplassene. I henhold til avtalene vil alle ansatte få tilbud om å jobbe i det nye selskapet, under samme vilkår som før.

Thorsen hevder at vi ikke kjenner besparelsene før om noen år. Det er feil. Vi kjenner besparelsene nå – kontrakten ligger der og risikoen for gjennomføringen ligger hos SJ. Tjener de ikke penger, tar de underskuddet med seg til Sverige.

Hassel er bekymret for at SJ vil drive så bra at de kommer til å tjene penger – og at de i så fall vil ta overskuddet med seg til Sverige. De fem milliardene jeg viser til er differansen mellom anslåtte åtte milliarder i besparelser, og tre milliarder som staten har tatt ut i utbytte. Med så store besparelser vi her får, er det vel heller ikke sannsynlig at utbyttene skulle bli større – snarere vil det vel bli motsatt.

For meg som politiker føler jeg det som en viktig del av samfunnsbyggerrollen å bruke skattebetalernes penger mest mulig rasjonelt, få et best mulig tilbud ut av pengene og målrettet investere dem i fremtidige generasjoners behov. For Thoresen er samfunnsbyggerrollen tydelig en annen.

Thoresen mener også at det har vært lagt mer vekt på pris enn kvalitet. Så vidt vites var kvalitet vektet med 60%, mens pris var vektet til 40%. Når kvaliteten mellom tilbyderne er ganske lik vil imidlertid pris uansett bli utslagsgivende. Dette er vel omtrent slik det også var da Thoresen var med på å sette bussrutene i fylket ut på anbud, for innerst inne vet hun jo at det lønner seg.

Jeg mener det er sunt også for store statlige tjenesteytere å få konkurranse. Det setter deres egen drift i perspektiv, og bidrar til bedre drift også i staten. Vy sier selv det er betydelige innsparingsmuligheter i sitt tilbud, Statens vegvesen har også styrket seg etter at Nye veier har vist for all verden at det var stort rom for bedring.

Jeg håper Ap i Innlandet nå kan legge ideologiske sperrer til side og bli med på å argumentere for at denne besparelsen må gå til å fremskynde InterCity. Om Thoresen får overbevist sine kamerater i Ap om at konkurranseutsettingen må fortsette, slik at disse besparelsene også kan oppnås på resten av jernbanenettet, vil det frigjøre mange milliarder i året som kan gå til å bygge dobbeltspor.Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags