Regjeringen pålegger fra 2022 fylkeskommunene å enten innføre fritt skolevalg i hele fylkeskommunen eller innenfor ulike inntaksområder.

GD beskriver dette godt i en artikkel 22 juni: «Regjeringen som fremholder elevenes rett til å velge, setter foten ned for fylkeskommunenes egen valgfrihet. Er valgfrihet et gjennomgående prinsipp? Da blir det rart når den samme Regjeringen nå utfordrer fylkeskommunene ved å frata dem muligheten til å bestemme valg av inntakssystem.»

Regjeringens intensjon er at elevene skal ha rett til å velge hvilken skole de vil søke seg inn på. Argumentet er prinsippet om valgfrihet.

Rødt er kritisk til Regjeringens overstyring. Rødt er også kritisk til selve modellen om fritt skolevalg.

Den enkelte fylkeskommune velger i dag hvilken inntaksmodell den vil ha. Det gir seg forskjellige modeller.

  • Oslo, Rogaland og Møre og Romsdal fritt skolevalg.
  • Troms og Finnmark og Nordland er inndelt i henholdsvis fem og tre inntaksområder.
  • De resterende fylkeskommunene følger ulike varianter av nærskoleprinsippet.

Rødt mener at det Regjeringen kaller fritt skolevalg egentlig er et karakterbasert opptak som vil favorisere de med best karakterer.

Rødt mener nærskoleprinsippet er den modellen som ivaretar de fleste elevene og at alle elever skal ha samme muligheter. Rødt vil ikke ha en utvikling av A-og B-skoler, basert på hvilke skoler som er mest populære og har høyest status.

Innlandet fylkeskommune risikerer å måtte avvikle nærskoleprinsippet bare et år etter at det ble innført. Rødt ønsker ikke en slik endring av modell for fylket vårt.

Bjørn Kristiansen, stortingskandidat for Rødt i Oppland