Arbeiderpartiet går til valg på et offensivt program for å styrke det frivillige arbeidet, som ikke minst er svært omfattende og viktig i vårt fylke. Det er mange ildsjeler i vår del av landet. Som et viktig bidrag mener vi idrett, kultur og frivilligheten må få tilbake all momsen de betaler. Organisasjonene som jobber med barn og unge skal få bruke pengene sine på aktiviteter og utstyr, ikke på å betale moms. Tenk hva disse organisasjonene bidrar med i samfunnet og for små og stores livskvalitet.

I 100-dagers programmet vårt lover vi også å sikre utlån av sports- og fritidsutstyr i hele landet. Vi har mange gode barn- og ungdomstiltak i Innlandet, men disse trenger vi flere av. Det vil Arbeiderpartiet altså raskt prioritere å gjøre noe med.

Frivillig innsats gjør samfunnet vårt rikere og fellesskapet sterkere. Frivilligheten fyller en rolle verken markedet eller det offentlige kan fylle i forbindelse med omsorg, friluftsliv, integrering, folkehelse, kultur og idrett. Frivillige organisasjoner bidrar til læring og inkludering og gir folk i alle aldre mulighet til å møtes, engasjere seg og tilhøre et fellesskap. Frivillig deltakelse motvirker ensomhet og fremmer folkehelse.

Nå er det frivillighetens tur. I programmet vårt sier vi at Arbeiderpartiet vil sikre frivilligheten god finansiering, stor frihet og en sentral plass i samfunnet. Vi vil sørge for at frivilligheten får god tilgang på lokaler, anlegg og utstyr, og fjerne hindringer for frivillig engasjement, som unødvendige søknadsprosesser og papirarbeid.

Rigmor Aasrud, stortingskandidat for Arbeiderpartiet