Søndag 24. september skal gitaristen Frode Alnæs, kjent fra bl.a. "Dance with a Stranger" spille sammen med Lillehammer Janitsjar i Kulturhuset Banken. Foranledningen er at det på denne dag er 160 år siden en av forløperne for Lillehammer Janitsjar - Lillehammer Musikforening - ble stiftet. Korpset er således ett av de eldste amatør-korpsene i landet, og dette må selvsagt feires.

Det er en vital 160-åring som inntar scena i Festsalen denne søndagen. Programmet er variert og gir et innblikk i både gammel historie, nyere korpsmusikk og samarbeid med andre uttrykksformer innen musikken - representert ved Frode Alnæs og et band satt sammen for anledningen. Gjennomsnittsalderen blant korpsmedlemmene er lavere enn på mange år. Både dirigent Trond Sagbakken og styreleder Knut Arne Fiske Pedersen er begge i 20-årene og er gode representanter for den nye tid.

Lillehammer Janitsjar har lange tradisjoner og er stolt av disse. Notearkivet er veldig stort og omfatter også mange håndskrevne noter av Musikforeningens legendariske dirigent Edvard Dahlsveen. Korpsene var i sin tid en sterk kulturbærer - den gang kultur- og fritidstilbudene var vesentlig færre enn i dag. Heldigvis er mye dokumentert gjennom 150-års jubileumsberetning, ført i pennen av historiker Arnfinn Engen i 2013.

Forhåndssalg over internett på Billett.no. Ledige billetter selges ved inngangen.