Jeg skal ikke fortelle hva andre partier skal gjøre og ikke, men en løsning for regjeringspartiet Frp på "bompengekrisa" kan være å kutte ut dyre motorveier.

Dropp motorveiutbygging langs jernbanelinja. Sats heller på togtilbudet mellom byene, og rassikring og tryggere veier i distriktene.

Det finnes ingen samfunnsøkonomisk nytte i å bygge 4-felts vei gjennom Lågendeltaet naturreservat. Derfor har Miljøpartiet De Grønne stemt mot bompengene også her. For vi ønsker å ta vare på fuglene, jordene og naturen. Vi vil ta vare på mennesker og miljø. For oss er disse verdiene viktigere enn at alle skal kunne kjøre privatbil i 110 km/t for enhver pris. Dessverre har ikke flertallet lyttet, hverken lokalt, regionalt eller nasjonalt.

Frp kan bli sitte på løsningen, og sørge for at vi får en ny, grønn transportplan. Samtidig slipper partiet unna bompengeknipa de har satt seg i. Det er lov å håpe.