Gå til sidens hovedinnhold

FrP og norsk barnelov

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Stortingsrepresentant Tor André Johnsen (FrP) skriver i et inserat at Fremskrittspartiet vil ha likedelt omsorg for barn som hovedregel i ny barnelov, og vil at barnefordelingssaker skal ut av rettsapparatet (gd.no, 24.08.2021).

Som en av dem som stiftet Foreningen 2 Foreldre i 1985, har delt omsorg vært krav fra den dagen foreningen ble stiftet, fordi den modellen viser seg å tjene barnas interesser best, og er mest konfliktdempende. Det viser all forskning.

Det som blir problematisk i forhold til det Tore andre Johnsen skriver, er at Fremskrittspartiet vil trekke barnefordelingssaker ut fra en rettslig avgjørelse i form av en dom. Hva Fremskrittspartiet vil ha i stedet er ikke beskrevet eller definert i Johnsens innlegg.

Grunnen til at vi har domstoler, er at de er satt til å tolke lover. Uten en dom – fremstår det som umulig å fremme en anke, eller anvende sanksjonsmuligheter ovenfor dem som saboterer barnets rett.

En måte kan være å opprette egne familiedomstoler i offentlig regi, slik at foreldrene slipper å sitte igjen i økonomisk ruin for at barnet skal få oppfylt sine rettigheter til to foreldre etter FNs barnekonvensjon (art 9).

Jørund Hassel, Lillehammer