10. februar har stortingsrepresentant Tore Andre Johnsen (Frp) et innlegg i GD med overskriften "Vi skal fortsette å bygge Innlandet og Gudbrandsdalen".

Frp bygger ikke Gudbrandsdalen. Med Frp i regjering og egen samferdselsminister, stoppa E6-prosjektet i Gudbrandsdalen opp midtvegs. Bompengevedtaket forutsatte full utbygging av hele strekningen fra Ringebu til Otta på 55 km. Fase II på ca. 22 km gjenstår. Bilistene betaler bompenger for deler av en veg de ikke har fått. Det er et resultat av Frp og regjeringen sin politikk.

Hele prosessen var et narrespill fra regjeringen sin side. Først «avlyste» samferdselsministeren E6 etappe 2 i Gudbrandsdalen, for deretter trenere prosessen og «gi prosjektet» videre til Nye Veier slik at utbygginga «tilsynelatende» skulle være prioritert. Hadde regjeringen fulgt opprinnelig plan så hadde gjenstående strekningene Ringebu-Frya og Sjoa- Otta vært ferdig for lengst. Bilistene hadde hatt en trygg veg.

Frp sitt mantra om å bygge helhetlig og sammenhengende tok seg best ut muntlig. Partiet fikk stryk karakter når de skulle ut i praksis. Lageret av tunnelstein på Frya og det åpne krateret på Sjoa står som et symbol over de blå-blå sin regjeringstid.

Morten Wangen, Vinstra