Frp stemte imot, men fylkesutvalget delte likevel ut 800.000 kroner: – Kunsten skal være fri og ikke skattefinansiert

Mot Fremskrittspartiets stemme har fylkesutvalget for Innlandet delt ut 800.000 kroner i stipend til fire kunstnere i Innlandet. Frp ble nedstemt, og vedtaket gjort med 14 mot en stemme.