Frustrert over forslag: – Jeg velger å si som sant er. Dette blir jeg dyktig provosert over

Avtroppende ordfører Hans Oddvar Høistad i Gausdal er frustrert over at forslaget til statsbudsjett gir kommunen hans inntektssvikt på ca. 20 millioner. Minst.