Frya bør demmes opp

Elva Frya fører med seg enorme mengder masse ut i Lågen.

Elva Frya fører med seg enorme mengder masse ut i Lågen.

Av
DEL

leserinnlegg 

«Hva gjør vi når skade varsles?», var overskrift på lederartikkel datert 21. april. Den er illustrert med foto av Lågen med Risøya, i Ringebu og litt nedstrøms samløpet med den masseførende sideelva Frya.

Norges Vassdrags- og energiverk har mye kompetanse, både om flomvarsling og om fysiske tiltak mot skadeflommer. Det har nå varslet at det er risiko for stor flom i Lågen-vassdraget, som følge av mye snø i fjellet. Andre har varslet om avleiring av mye masse i Fryas elveløp ut mot Lågen, så det er stor risiko for oversvømmelse. Særlig i industripark på Ringebu-siden av Frya.

Lågenvassdraget forvaltes ikke av NVE, og heller ikke av fylkesmann Knut Storberget, som er jurist. Lågenvassdraget forvaltes av Fylkesmannens miljøvernavdeling, og med «Regional plan for Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag» som «ramme». Den «rammen» er litt spesiell, fordi flom-mark med buskvekster som mandelpil, fugleliv og fisk prioriteres, mens jordbruk på elveslettene langs Lågen synes å ha relativt liten betydning. Uttak av masse som elv som Frya – eller å som den i Kvam – har ført ut mot eller helt til Lågen betraktes som naturinngrep, og dermed også som skade på naturen!

Med denne forvaltningen krever eventuelle fysiske inngrep i vassdraget langdryg saksbehandling, så det kan gå lang tid før gravemaskiner kan slippes til: Det vil si et år, heller enn en måned!

Undertegnede er ikke utdannet hydrolog; men har mye kunnskap om vassdraget i Gudbrandsdalen generelt, og spesielt om hvordan vann – over lang tid – kan endre et landskap: Flere sidedaler er V-daler med så bratte dalsider at masse siger eller raser ned i elv – eller å som den i Kvam, og føres med vannet videre ut til hoveddalen. Der sorteres og avleires denne massen, enten i sideelv nær Lågen eller i Lågen. Dermed heves både bunnen og flom-vannstandene i Lågen, særlig der sideelver kommer ut.

Sideelva Våla i Ringebu er demt opp, for å øke fallhøyden til liten kraftstasjon. Viktig sidevirkning av dette er at massen som Våla fører med seg avleires i dette bassenget, så den kommer ikke ut i hoveddalen. Frya er relativt lang elv i V-dal, og fører vel mer masse enn Våla? Derfor bør vel også Frya demmes opp, selv om det neppe blir aktuelt å bygge kraftverk der.

Jo Heringstad, Ås

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags