Frya, doktorgrad og sunn fornuft

Frya elv.  Vårflommen er på retur, men debatten om sikringstiltak pågår.

Frya elv. Vårflommen er på retur, men debatten om sikringstiltak pågår. Foto:

Av
DEL

leserinnlegg 

GD hadde nylig et intervju med Halvor Øverland som har doktorgrad i hydrologi og som bl.a. har beregna nytten av å ta ut grus på strekningen Frya – Losna. Det er ingen grunn til å tvile på at karen kan mye om temaet, og at det på strekningen må tas ut enorme sand/grusmasser for å redusere flomskadene. Når Øverland i stedet foreslår å bygge på flomvollene, er nok doktorgraden til liten nytte. Det er nemlig slik at på de fleste områder som beskyttes av flomvoll, vil vannet slå opp på innsida av vollen dersom vannet renner høyere på utsida enn det gjør i dag. Uansett kan en jo ikke la bunnen i Laugen bare bli høyere i årevis.

I Lågenplanen med sideelver er forslaget å senke Losna under flom kombinert med noe grusuttak. Forslaget var at en tunnel skulle lede flomvannet forbi Trettenstrykene. Den er nå kalkulert til kr 590 millioner, så da er det fantasiprosjektet parkert. Det alternativet som gjenstår er å senke Losna permanent eller bare under flom.

Den nevnte strekningen er spesiell ved at det er lite fall. Andre steder kan grusuttak redusere flomskadene betraktelig. I utløpet av Frya hindrer flomstor Laugen Frya i å sende grusen dit. Det har derfor bygd seg opp i størrelsesorden 100.000 m3 grusmasser fra ute i Laugen og 250 m oppover. Det medfører at Laugen ved større flom kan bli 20 centimeter høyere på Fryasletta og Industriområdet eller mer. NVE har tidligere lagd en plan for å ta ut denne grusen og beregna virkningen. Den nye reguleringsplanen viser også at grusuttak reduserer flomnivået. Til overmål bør en ha katastrofeflommene i Kvam i friskt minne. Frya kan føre med seg mye mer masse enn Veikleåa.

Det prinsipielle problemet er at miljøvernavdelingen hos fylkesmannen og miljøbyråkratene hos NVE på bakrommet blir enige om at miljøskadene ved grusuttak er større enn flomskadeforebygging. Det bør være en politisk beslutning. Det er ingen som har hørt hva hydrologene i NVE mener om saka.

Ordførerne i Ringebu og Sør-Fron har klart å løfte dette opp på nasjonalt nivå. Fylkesvaraordfører Aud Hove har tatt saka opp med statsråden i Olje- og energidepartementet og fått til svar at hun er villig til å se på regelverket. Støre har vært på befaring og vil ta saka opp i Stortinget.

Konfliktene rundt grusuttak i Frya det siste 10-året har synliggjort et enormt byråkrati hos fylkesmannens miljøvernavdeling. Noen få tusen kubikkmeter grusuttak, og det er sidevis med de minste detaljer om hvordan det skal gjøres. Ved befaring møter det opp 4–5 personer. Reguleringsplan koster 700.000,- kr. Fortsetter det slik, vil Gudbrandsdalen flomme over årlig. Løsningen kan være at NVE konsentrerer seg om det hydrologiske, og større beslutninger som senking av Losna avgjøres av politikere. I tillegg må forvaltning av små elver og bekker delegeres til kommunene.

Anders A. Fretheim, Ringebu

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags