Frykter for arbeidsplasser i Ottadalen: – Konkurrerer på ulike vilkår

Transport- og industribedrifter i Ottadalen frykter for arbeidsplassene. De mener seg utsatt for konkurransevridning. Nå søker de hjelp hos sentrale myndigheter for å spare både penger og miljøet.