Frykter for framtiden: – Hvor skal det bli av barna hvis vi går konkurs?

Private barnehager frykter for framtida dersom det vedtas kutt i pensjonstilskuddet.