(Nettavisen) For å håndtere det enorme trykket som koronavaksineringen førte med seg fikk apotekene i 2021 lov til å sette koronavaksiner. Ordningen ble en suksess, og på det meste var det apotek i over 80 kommuner som ble bedt om å bistå, blant annet i Bergen, Asker og Sandnes. I starten av juli i år var det fremdeles 60 kommuner som hadde en slik avtale med apotekene, og vaksineringen pågår fremdeles.

Klør seg i hodet

Men for hver vaksine som settes, så er det et økonomisk oppgjør som må tas. Dette har så langt blitt gjort ved at apotekene sender faktura til Helfo, som igjen fakturerer kommunene. To store fordeler med denne ordningen er både at den går automatisk, men også at riktig kommune blir fakturert. Det er nemlig den vaksinertes hjemkommune som skal faktureres, ikke kommunen der apoteket ligger.

30. juni stanset Helse- og omsorgsdepartementet denne automatiske oppgjørsordningen, med virkning 1. juli. Nå står apotek i 60 kommuner og klør seg i hodet på hvordan de skal få løst betalingen, skriver Dagens Medisin, som først omtalte saken.

Daglig leder og apoteker Sissel Ludvigsen ved Apotek 1 Brandbu reagerer på flere ting i denne saken, blant annet at man fikk ingen tid til å utarbeide nye avtaler eller alternativer. Hun fikk beskjed om endringen fredag 30. juni klokken 13.

– Vi fikk ingen varsel om dette, sier hun.

– Vi forstår ikke hvorfor myndighetene gjør dette, sier fagdirektør i Apotekforeningen, Hanne Andresen, til Nettavisen.

Helse- og omsorgsdepartementet sier til Nettavisen at dette var en midlertidig ordning. Les hele tilsvaret lengre ned i saken.

– Trodde vi kunne gå sommeren trygt i møte

Andresen forteller at hun i mars sendte et brev til departementet for å be om en avklaring på hva som ville skje med ordningen. Noen avklaring kom aldri før ordningen ble fjernet til 1. juli.

Det som gjør endringen ekstra vanskelig å forstå for apoteksbransjen er at farmasøyters rekvireringsrett av covid-19 vaksine før denne overraskende beskjeden ble forlenget helt frem til 30. juni 2024.

– Vi tolket jo det som et signal om at vaksineringen fremdeles var viktig, og tenkte oppgjørsordningen også ville fortsette. Vi trodde vi kunne gå denne sommeren trygt i møte, sier Ludvigsen ved Apotek 1 i Brandbu.

I tillegg er taksten apotekene har hatt på vaksineringen også fjernet. Det innebærer at alle kommuner må forhandle om en ny pris for vaksineringen med apotekene.

Må finne opp kruttet på nytt

I Gran kommune, finnes det ikke noe vaksinesenter. To apotek står for alt av koronavaksinering. Nå må Ludvigsen og andre daglige ledere i norske apotek finne opp kruttet på nytt.

– Helfo er jo en automatisk oppgjørsordning som allerede er i apotek, med tanke på blåresept på legemidler og så videre. Nå blir det mye unødvendig, manuelt ekstraarbeid, med separat fakturering, både her hos oss, men også hos kommunene, sier Ludvigsen.

Og alt dette har skjedd dager før fellesferien ble sparket i gang.

– For å ikke ødelegge for de som hadde booket time nå i juli så har vi bestemt oss for å fortsette vaksineringen i apotekene. Så må vi bare finne en løsning på det økonomiske når de ansvarlige i kommunene er tilbake fra ferie. Men vi har ingen god, alternativ oppgjørsordning sånn som det er i dag, sier Andresen til Nettavisen.

Selv om det store pandemitrykket har dabbet av, er det fortsatt omfattende vaksinering av eldre og andre som trenger oppfriskningsdose. I 2022 ble over 150.000 vaksiner satt av ansatte i apotekene, melder Dagens Medisin. FHI anbefaler at personer i aldersgruppen 75 år og eldre og sykehjemsbeboere hvor det har gått mer enn 6 måneder siden forrige dose, får en oppfriskningsdose.

– Selv om det ikke er overskrifter i de store avisene om innlagte og døde, så er det fremdeles mange folk som blir ordentlig syke av korona, særlig de som ikke er vaksinert eller bare har tatt en eller to doser for lenge siden, sier Ludvigsen.

Andresen erfarer at FHI også kommer til å anbefale oppfriskningsdoser til enkelte grupper til høsten.

Tar ikke selvkritikk

På spørsmål fra Nettavisen om hvorfor ordningen ble fjernet, svarer statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet:

– Oppgjørsordningen i vaksinasjonsforskriften med utløp 30. juni 2023, ble etablert som en midlertidig ordning da det var behov for å øke vaksinasjonskapasiteten i håndteringen av koronapandemien. Det er gitt omtrent 12 millioner doser i programmet, og av disse er en svært liten andel satt i apotekene.

På spørsmål om det ikke lenger er viktig å vaksinere mot korona svarer Krat Bjørkholt at man nå «er i en annen situasjon, og at det er god immunitet i befolkningen».

– Det er et kommunalt ansvar å tilby og gjennomføre vaksinering mot smittsomme sykdommer i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, legger han til.

– Hva tenker dere om kritikken som kommer frem her, som går på at dette skjedde uten forvarsel og uten noen gode alternativer?

– Dette var en midlertidig hjemmel, og det har hele tiden vært kjent at den utløp 30. juni. Kommunene vil fremdeles stå fritt til å inngå avtale med private aktører om å utføre vaksinasjon. Den eneste praktiske endringen er at de private aktørene ikke kan sende sine krav til Helfo, men at det økonomiske oppgjøret må foregå mellom den private aktøren og kommunen, sier Krat Bjørkholt.

Derfor fikk ikke Andresen svar

– Andresen i Apotekerforeningen forteller at hun sendte brev til dere i mars angående dette, og at det aldri kom noen avklaring før ordningen ble fjernet 1. juli. Hva gikk galt her?

– Vurdering av ulike forskrifter har vært en del av regjeringens helhetlige håndtering av covid-19, og det har dessverre tatt noe tid å ta stilling til hvorvidt hver enkelt av de ulike forskriftsbestemmelser skulle utløpe eller forlenges, svarer statssekretæren.

Til Nettavisen forteller Andresen i Apotekerforeningen at folkehelsemeldingen ble behandlet i Stortinget for noen uker siden. Da fikk Regjeringen i oppdrag av Stortinget å se på hvordan apotekene bedre kan brukes i vaksinasjonsarbeidet.

– Deretter går det altså to uker, før oppgjørsordningen for apotek blir fjernet uten forvarsel. Er ikke dette litt merkelig?

– Som sagt var dette en midlertidig ordning som kom på plass i en fase av pandemien der det var viktig å legge til rette for høy vaksinasjonskapasitet. Nå har vi et annet behov, og det ligger til grunn for denne avgjørelsen. Kommunene kan som før inngå avtale med private tilbydere om gjennomføring av vaksinasjon. Selv om vaksinasjonsbehovet i perioder blir høyere enn dagens nivå, kan vi ikke se at det vil ha betydning for kommunens vaksinasjonskapasitet og beredskap at dagens ordning ikke forlenges. Dette støttes også av Helsedirektoratet. Regjeringen vil følge opp Stortingets vedtak og se dette i sammenheng med Apoteklovutvalgets NOU om fremtidens apotek, avslutter Krat Bjørkholt.