Prosjektdirektør Per Vilnes i Bane NOR Utbygging har et interessant innlegg i GD den 18.01 med overskriften Slik får vi mer jernbane for pengene.

Planen er å bygge dobbeltspor fram til Hamar, og så vurderes enkeltspor på strekningen mellom Hamar og Lillehammer. Er det en god idé?

Vi ser fram til et bedret togtilbud, men det kan være verdt å minne om Gardermobanen som ble bygd fra Oslo S til Eidsvoll på andre halvdel av nittitallet. Strekningen ble hovedsakelig bygd med dobbeltspor. Unntaket var de siste kilometerne inn mot Eidsvoll stasjon. Her skulle det spares penger og det ble valgt enkeltspor. Ca. 20 år senere pågår det nå utvidelse, – til en langt høyere kostnad for samfunnet enn om man hadde bygd dobbeltspor samtidig på nittitallet.

Det vil være uklokt å la dette skje igjen. Høst erfaring av de siste kilometerne på Eidsvold. Bygg for framtida og kommende generasjoner. Fullfør dobbeltspor helt fram til Lillehammer når det først skal bygges.

Morten Wangen, Vinstra