Takk til alle som stiller opp for infrastrukturen her i Innlandet. På frivillig basis.

Fylkeskommunale veger har vært og er i fullstendig titalls år etterslep. I høst er Hunderfossvegen asfaltert. 20 år etter at behovet dukket opp. Asfaltert med dobbelt lag oppå all verdens hull i veibanen. Hjelper ikke at det skal se bra ut når telehivene igjen vil bryte opp asfaltdekket, på kanskje en av de mest trafikkerte fylkeskommunale vegene.

Tretten bru er en katastrofe. Teknisk som forvaltningsmessig. En hel infrastruktur settes ut av funksjon. Sikkert slik også for flere steder i Innlandet.

Fylkeskommunen mangler midler til ny bru. Neppe overraskende. Ingeniørvåpenet kan sikkert bygge midlertidige bruer. Skulle bare mangle i den internasjonale krisen vi nå er inne i. Er de kontaktet?

Fylkeskommunen er veldig opptatt av et utadvendt kosmetiske inntrykk. Dagsbuer her og der, utsmykninger her og der, millioner på avveie. Desentrale videregående skoler står i fare for å bli nedlagt.

Det hjelper ikke oss skattebetalere at dere har fantasifulle politiske innlegg i avisene, gjerne forfattet av kommunikasjonsmedarbeidere. Det hjelper ikke at dere har kostbare fylkesting for å bruke dager på å diskutere ingenting som gir synlige resultater.

Fra kosmetikk til hverdagsbehov. Skjerp dere.

Simen Ensby, Øyer