Fylkeskommunen gir 16 millioner til byutvikling – Terrassen får sin del

Artikkelen er over 1 år gammel

Fylkestinget har gjennom handlingsprogram delt ut 16 millioner kroner i ATP-midler til tiltak som skal gi triveligere byer og steder, redusert transportbehov og flere reiser med buss, til fots og på sykkel framfor i bil. Lillehammer får 4 millioner til utbygging av Terrassen i ATP-midler for 2020