Fylkeskommunen leide inn firma til å rive to gamle bygg ved Vinstra vidaregåande skule – det gikk ikke som det skulle

Oppland fylkeskommune leide inn et firma til å rive to gamle bygg ved Vinstra vidaregåande skule. Det gikk ikke helt som det skulle. Istedenfor å kjøre rivningsavfallet til nærmeste søppelplass, skal de ha gravd det ned på stedet, etter det GD erfarer.