Fylkesmannen gransker tildeling av tilskudd: – En komplisert sak

Fylkesmannen i Innlandet har i en pågående kontroll av søknadene til to gardbrukere i Lesja åpnet kontrollsak også i kommuneadministrasjonen.