Fylkestinget: Opprettholder utsettelse om Frya-Sjoa

Fylkestinget har vedtatt å utsette avgjørelsen om bomavgift på strekningen E6 Frya – Sjoa.