Fylkesutvalget ikke fornøyd med hele planforslaget for ny E6 mellom Storhove og Øyer

Innlandspolitikerne vil gjerne ha ny E6. Men onsdag denne uka stilte fylkesutvalget flere og enkelte nye krav til vegplanen for strekningen Storhove-Øyer.