En rekke fylkesveger er i dårlig forfatning. Fylkesveger i oppløsning er et sikkert vårtegn, og fylkesveger med kanter som har sviktet, vaskebrett og hull av varierende dybde er et vanlig sommersyn.

– Vi har dessverre en del kilometer som er altfor dårlig, sier fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap). I Hagens tid har Oppland fylkeskommune brukte enorme summer på vedlikehold og opprusting. Det monner likevel ikke.

Henvendelsene fra fortvilte lesere som er avhengig av veger med begrenset framkommelighet, blir ikke færre. Påstander om skader på kjøretøy ledsages gjerne av bilder av veg i elendig forfatning.

Fylkene overtok kilometervis med dårlig veg fra Staten 1, januar 2010, og Oppland fylkeskommune eier nå mer enn 3000 kilometer med veg av varierende standard. Det er mer enn halvparten av det offentlige vegnettet i fylket. Overføringene fra staten har aldri vært romslige nok til at fylket har maktet det krevende vedlikeholdet.

Det har vært diskutert å overføre noen hundre kilometer fylkesveg til kommunene. Denne diskusjonen dukker helt sikkert opp på nytt etter sammenslåingen av Oppland og Hedmark. Hedmarkingene har enda mer veg og like dårlige veger som Oppland, og det er lite som tyder på at regionreformen frigjør store ressurser til lapping og forsterkning.

Så vet vi at heller ikke kommunene har en økonomi som tilsier at et eierskifte gjør dårlige veger bedre. Dessuten er det lite mening i å redusere fylkenes andel av vegnettet når de sammenslåtte fylkene fra årsskiftet også får sitt eget vegvesen. Fylkesvegene trenger mer penger, og mindre politisk spill.