Ga blaffen i rødt lys i anleggsområde: Trafikken stoppet opp i lange perioder

Det gikk på tålmodigheten og trafikkreglene løs da trafikantene på E6 ga blanke blaffen i lysreguleringen forbi Selsverket søndag kveld.