Fire felt og fartsgrense på 120 kilometer i timen. Stortingsrepresentant Tor André Johnsen (Frp) fra Hedmark flagger et prestisjeprosjekt når han snakker om E6 fra Moelv til Øyer. Onsdag vil Stortinget etter alle solemerker vedta Regjeringens forslag til bompengeordning.

Mens debatten lokalt handler om hvor vidt det faktisk er behov for en arealkrevende firefelts veg, snakker saksordfører Johnsen helst om høyere fartsgrenser. Og mens debatten sentralt handler om at bompengebelastningen er i ferd med å bli for stor, er det åpenbart godt for en Frp-politiker å kunne snakke om norsk rekordfart på den framtidige vegen.

Johnsen mener økt hastighet vil ha stor betydning for dagliglivet i Innlandet. Høyere hastighet er selvsagt langt viktigere for gjennomgangstrafikken enn for lokaltrafikken. Dersom vegen er trygg nok til å tåle slik fart uten at det gir økt ulykkesrisiko, kan det bidra til at bompengene ikke øker presset på lokalvegene.

Bomfrie lokalveger er nemlig den andre av saksordførerens «gode saker». Faren for at halvdårlige fylkesveger uten bommer får mer trafikk enn de tåler, er stor. Vi er enig med Johnsen. Det er et godt prinsipp at den som ikke kjører på den nye vegen heller ikke skal betale for den. Samtidig truer det den nye vegens inntektsgrunnlag, dersom for mange velger å kjøre lokalvegene for helt å slippe bomutgifter.

I midtdalen kan dette skape økonomisk krise i bompengeselskapet. Det samme kan skje på strekningen Moelv – Øyer. Risikoen er det i begge tilfeller verken Johnsen, Regjeringen eller Stortinget som tar, men fylkeskommunen. Det er altså fylkene som får svi dersom Johnsen & Co bommer med sine anslag. Regjerings- og stortingspolitikere fra alle partier gambler med andres penger, og fylkene lar det skje.