Gammel i Øyer

Av
DEL

leserinnlegg

Vi er i full gang med valgkamp til høstens kommunevalg. Øyer H har flere gode prioriteringer i sitt valgprogram. Prioriteringer som favner bredt og til det beste for kommunens innbyggere. Ikke nødvendigvis i tråd med sentrale føringer, men løsninger som kan skape flertall i kommunestyret.

Hvorfor må eldrehjem være så kjedelige?

Sykehjemmet er for mange eldre «hjemmet». Selv om du er på institusjon trenger det ikke se ut som en institusjon, med grå vegger og sterile rom. Hva er gammel i dag? Vi har pensjonister fra rundt 60 år til ca. 100år. Vi lever lenger og har forskjellige krav til livsførsel avhengig av alder og helse. Øyer H vil at de eldre skal få bestemme mer over eget liv. Øyer H ønsker å være fremtidsrettet i planlegging av eldreboliger. Eldreboliger, bokollektiv, i sentrum med nærhet til barnehage og skole kan være med til løse noe av ensomhetsfølelse.

Barn som besøker eldre er god læring for barn, og til mye glede for eldre. Det er sunt for alle å møtes på tvers av generasjoner. Bokollektiv med gode leiligheter, gode fellesrom og daglige/ukentlige aktiviteter kan være en god løsning. Øyer H ønsker å se fremover og vil alltid se hvordan utbygging av velferd kan samkjøres for å gi innbyggerne enda bedre tjenester. Kanskje et eldretun på den ledige Kiwitomta er en idé?

Retten til å bestemme over eget liv skal gjelde uansett hvor gammel du er. Eldre med behov for omsorg skal få hjelp til å leve selvstendige liv og bo hjemme lengst mulig dersom de ønsker det og selv velge hvem som skal utføre tjenesten de trenger for å få hjelp i hverdagen. Fritt brukervalg i hjemmetjenesten er et eksempel på det.

Mennesker som har levd et langt liv, skal også i livets siste fase ha et liv med verdighet og mening.

Øyer H er opptatt av å ta vare på innbyggerne i alle livets faser.

Øyer kommune er en hyttekommune eller mer korrekt en «bolig to» kommune. Dette gir vår hjemmetjeneste store utfordringer, utfordringer som betjenes godt i dag, men samtidig er med på å belaste tjenesten og økonomien. Dette må gjenspeiles i budsjettet.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags