Gå til sidens hovedinnhold

Gammel naturskog, særlig opp mot fjellet, må spares for hogst

Artikkelen er over 2 år gammel

leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Området jeg beskriver ligger mellom 800–900 m.o.h. rett nord for Grøtåssetrene og vestover til Turthaugvegen. Her er det relativt gammel naturskog med grantrær i alle aldre, skakke rare trær med brukne topper, «skjørtegraner» og død ved både stående og liggende. Innimellom er det ranke trær som sikkert er verdifulle for en skogeier. Men for å komme til disse enkelttrærne etterlater hogstmaskinen en mengde trær som står i veien, og roter samtidig opp grunnen med djupe hjulspor. På stubber som står igjen kunne jeg flere steder telle tette årringer som viste trær på 100 år og eldre.

Deler av Reinaråket er sterkt berørt. Her har hogstmaskinen kjørt i selve råket, gravd seg ned i bakken, med gjørme og masse hogstavfall som resultat. Hvem skal rydde opp?

Store gamle grantrær med hengelav er felt, hele atmosfæren, romvirkningen langs det gamle seterråket er ødelagt når trærne blir borte. Reinaråket fra Fjelldokka og ned til stien som kommer fra Grøtåssetrene har inntil nå vært spart for hogst. Det henger fortsatt røde merkebånd med «obs kabel» langs råket langt oppover. Det skal da vel ikke hogges enda lenger oppover?

Gammel naturskog, særlig opp mot fjell, et må spares for hogst. Den har en stor opplevelsesverdi. Det er i gammelskogen vi finner mangfoldet av arter, og det kan være sjeldne arter, og arter som er rødlistet dvs. truet av utryddelse. En mengde sopp, lav og moser er knyttet til gammel skog, likeledes insekter som er nyttige også sett fra menneskets synspunkt. Mange forskjellige fugler, noen avhengig av hule og døende trær, har et fristed her. Tretåspetten er barkebillespesialisten blant hakkespettene, lett å se spor etter den på trestammer. Alle artene hører sammen i et naturlig økologisk kretsløp, det som påvirker en art kan derfor påvirke mange andre arter og føre til at det biologiske mangfoldet blir fattigere.

Nylig kom det en alarmerende rapport fra FNs naturpanel om tapet av natur og arter, den gjelder også for Norge. Derfor må vi ta vare på bl.a. gammelskogen!