Gang- og sykkelveg langs E 136 ferdig i 2025

– Målet må være at gang- og sykkelvegen langs E 136 gjennom hele Lesja blir ferdig i 2025, sier kommunestyremedlem og Høyres sentralstyremedlem Hanne Alstrup Velure.