Gang- og sykkelvegene forfaller, men Vegvesenet avviser at det skyldes dårlig arbeid og vedlikehold

Artikkelen er over 1 år gammel

– Et godt utbygdt nett av gang- og sykkelveger har liten hensikt dersom kvaliteten på dekket er så dårlig at brukerne likevel må ferdes langs bilvegen, mener rulleskiløperne Magne Harborg og Eline Grue