Går mot tunnelplanen: – E6 må justeres

Nye Veier foreslår ny løsning for E6-tunnelen forbi Fåberg, med munningen i nord på utsida av dagens E6. Fylkesmannen sier nei.

Nye Veier foreslår ny løsning for E6-tunnelen forbi Fåberg, med munningen i nord på utsida av dagens E6. Fylkesmannen sier nei. Foto:

Lillehammer har valgt en annen trasé for E6 Storhove-Øyer enn de selv har vedtatt, mener Fylkesmannen.

DEL

Nye Veier vil ha E6 i tunnel forbi Fåberg. Et forslag som ble tatt godt i mot da det ble lansert i august. Nå sier Fylkesmannen «tja» til forslaget.

I sitt høringsinnspill sier Fylkesmannen at de har innsigelser.

«Forslaget er positivt for støy og luftforurensning. Fylkesmannen mener imidlertid traseen må justeres for å unngå tap av dyrka mark. Det bør være mulig å endre planforslaget slik at fremdriften i prosjektet opprettholdes samtidig som jordvern- miljø- og samfunnssikkerhetshensyn ivaretas», skriver Fylkesmannen.

– Seier på overtid

Grendeutvalget i Fåberg jublet over nyheten om en lengre Fåberg-tunnel i august.

– At trafikken nå kommer under bakken og sparer tettstedet for støy, er veldig gode nyheter for oss fåberginger, sa leder Kristian Dahl i grendeutvalget i sommer. Han er superfornøyd med det han kaller en seier som har skikkelige dimensjoner.

– For Fåberg er dette det største som har skjedd siden vi fikk bru over Lågen og stasjonen ble bygd.

Nye Veier og kommunen har endret

Fylkesmannen mener imidlertid at planen må ses på en gang til.

«Kommunen har i samarbeid med Nye veier foreslått en annen trase enn det som er vedtatt i kommunedelplan for E6 fra Vingrom - Ensby. Tunnelen er forlenget forbi Fåberg. Dette er positivt for nærmiljøet i Fåberg tettsted. Tunnelmunningen i nord er imidlertid flyttet til et område som medfører betydelig beslag av dyrket mark. Fylkesmannen viser til at det i forbindelse med kommunedelplanen for strekningen er synliggjort at det er mulig å flytte tunnelmunningen slik at man unngår tap av dyrket mark.»

Til tross for flere innsigelser mener Fylkesmannen at det er mulig å komme frem til en løsning ved å justere tunneltraseen.

Artikkeltags