Jakt, fiske og annet friluftsliv er viktig for folkehelse og trivsel. Svært mange har disse aktivitetene som en viktig kvalitet i livet.

Da er det naturligvis også satt fokus på allmennhetens tilgang til disse aktivitetene. Bl.a. i forbindelse med statens kjøp av Meråker bruk, er allmennhetens tilgang til jakt og fiske aktuelt.

I et innlegg i Nationen 15 november, understreket min partikollega Solveig Vitanza (Ap) at Statskog er en garantist for allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsopplevelser i norsk natur. Også andre har tatt til orde for at dette er et viktig argument for statens kjøp av Meråker bruk.

Statskog SF er en viktig aktør. Jeg mener imidlertid at det er viktig at det er kunnskap om at på cirka halvparten av statens grunn er det fjelloven og fjellstyrene som sikrer allmennhetens tilgang til godt forvaltet og rimelig jakt og fiske.

I handlingsplan for friluftsliv fra 2018, skriver Regjeringen at den vil; "Sørge for at …. fjellstyrene fortsatt sikrer allmennheten god og rimelig tilgang til jakt." Dette har regjeringen fulgt opp i statsbudsjettet for 2023 ved å styrke fjellstyrene med 7 mill. kr.

Private grunneiere er de største og viktigste tilbydere av jakt og fiske i Norge. Mange private grunneiere har gode tilbud. Private kan selge jakt og fiske til hvem de vil, og til den prisen de vil.

Cirka 20% av Norges areal eies av staten. Det statlige grunneierskapet utøves av Statskog SF. Cirka halvparten av statens grunn ligger sør for Nordland. Det aller meste av statens grunn i Sør- og Midt-Norge er såkalt statsallmenning. I statsallmenningene gjelder fjelloven. Det innebærer blant annet at det er fjellstyrene (og ikke Statskog SF) som administrerer all jakt og fiske i disse områdene. Omfanget av fjellstyrenes jakt og fiske i statsallmenningene er større enn det Statskog SF har på sine arealer utenom statsallmenningene. Det har blant annet med arealenes beskaffenhet og beliggenhet nær større befolkningskonsentrasjoner å gjøre.

I statsallmenningene er det fjelloven og fjellstyrene som er garantisten for allmennhetens tilgang til jakt og fiske. Det er fjellstyrene som forvalter all jakt og fiske og som driver en kunnskapsbasert forvaltning og omfattende tilrettelegging i disse områdene. Prisrammer fastsatt i en statlig forskrift sikrer rimelig jakt og fiske i statsallmenningene. Hvis det er nødvendig å regulere tilgangen – hvis etterspørselen er større enn tilbudet – skal det som en hovedregel være en «rimelig fordeling» mellom de som bor i kommunen der statsallmenningen ligger (innenbygdsboende) og tilreisende (utenbygdsboende). Også hos Statskog SF skal det påses at det er en rimelig fordeling mellom innenbygdsboende og utenbygdsboende jegere/jaktlag eller fiskere når det ikke er nok til alle.

Statskog SF gjør mye bra for allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsopplevelser i norsk natur, men på nesten halvparten av det areal Statskog SF eier - i statsallmenningene - er det fjellstyrene som har dette ansvaret og som bør få æren for det.

Jan Olav Solstad, Otta, styreleder Norges Fjellstyresamband