GAUSDAL: Professor og fredsarbeider Steinar Bryn skal onsdag 24. oktober holde foredrag på Vonheim i Follebu, i anledning den lokale markeringen av FN-dagen.

I en årrekka har Bryn hatt kontakt med mennesker i krigs- og konfliktområder. Først og fremst på Balkan, gjennom Nansen fredssenter.

Arrangementet er et samarbeid mellom Folkeakademiet i Gausdal og Vonheims venner, der Alma Marit Bakken er leder.

Foruten Bryns foredrag blir det musikalske innslag ved Emanuel Manolov på trekkspill, og enkel bevertning.