Gå til sidens hovedinnhold

- Det er smålig å kutte midler til kultur for eldre

Artikkelen er over 3 år gammel

- Smålighetspolitikk! Det er dommen fra ordfører Hans Oddvar Høistad (Ap) i Gausdal over at det ikke er satt av egne midler til Den kulturelle spaserstokken i statsbudsjettet. Partifelle Tore Hagebakken vil jobbe for mer penger, som skal øremerkes.

– Å, den liker jeg godt. Det er responsen fra en av beboerne på Follebutunet når musiker Arnhild Vik foreslår "Eg veit ei lita jente" som neste sang. Vik blir godt mottatt når hun en gang i måneden leder allsangen på hvert av omsorgssentrene i Gausdal.

– De eldre mister ikke sansen for kvalitet, og det er bra. Den kulturelle spaserstokken gir mulighet til å hente inn folk utenfra, slik at det blir et tilbud med bredt spekter og bra kvalitet. Det betyr mye, mener Vik.

– Kultur er viktig for oss. De gylne øyeblikkene som skapes, gjør noe med resten av dagen. Jeg håper vi fortsatt får muligheten til å ta imot slike tilbud, sier seksjonsleder Ragnhild Hårstad ved Follebutunet.

Økes og øremerkes

Denne dagen er stortingsrepresentant Tore Hagebakken og ordfører Hans Oddvar Høistad, begge fra Ap, med på allsangen. Førstnevnte har møtt fram for å fortelle at han skal stå på for å få med seg flere partier på Stortinget for å sikrer ordningen som gjør at eldre og andre som ikke så lett kan oppsøke kulturtilbud, fortsetter.

Det dreier seg om Den kulturelle spaserstokken.

– Når Høyre og Frp vil ha ordningen som en del av rammetilskuddet, frykter vi at det kan bety slutten på tilbudet. Det blir vanskelig å finne penger i en sekk som allerede er for liten. Det er smålig at ikke Staten kan bidra til å gi eldre og andre som trenger omsorg, gylne øyeblikk som dette, mener Hagebakken. Han sitter i helse- og omsorgskomiteen, og vil jobbe for å få andre partier med på å øke potten med 15 millioner, som skal øremerkes til spaserstokken når statsbudsjettet vedtas.

Får mye att

I Gausdal er det Frivilligsentralen som har ansvar for å drifte spaserstokken, med både lukkede og åpne arrangement. En kikk på vår- og høstprogrammet viser at mange kulturtilbud er finansiert gjennom denne ordningen, fra foredrag, kultursuppelørdag og teater til visekvelder og besøk av Sigbjørn Johnsen på Jadratun.

– Gausdal har fått tildelt i overkant av 30.000 kroner i år. Under den rødgrønne regjeringen var summen rundt 100.000. Dette er penger vi får så mye att for. Jeg kan ikke begripe at noen skal ta dette fra oss. Jeg tror det har gått de fleste hus forbi at midlene ikke ligger inne i årets budsjett, mener Høistad.

- Heves til 45 millioner

Pensjonistforbundet har også engasjert seg i saken.

- Den kulturelle spaserstokken er ikke omtalt noe sted i statsbudsjettet, men vi vet at den er den del av rammetilskuddet til fylkeskommunen. Ettersom den ikke er omtalt noe sted, antar vi at tilskuddets størrelse er uforandret, det vil si omtrent 30 millioner kroner. Vi ønsker dette hevet til 45 millioner kroner, altså 15 millioner mer til rammetilskuddet til fylkeskommunen. For øvrig ønsker vi at ordningen tilbakeføres til Kulturdepartementet, med klare kriterier og rapporteringsplikter. Vi mener at usynliggjøringen medfører redusert etterspørsel til tross for at behovet er stort, uttaler forbundet.

- Regjeringen øker midlene

– Den kulturelle spaserstokken ble overført i rammetilskuddet i 2015. Regjeringen øker de frie midlene til fylkeskommunene i år med 100 millioner. Og regjeringen forventer at det er grunnlag for å videreføre den kulturelle spaserstokken, sier Opplands stortingsrepresentant Olemic Thommesen (H) til GD.

GD har også bedt om kommentar fra Kulturdepartementet uten å få svar.