(Oppland Arbeiderblad:) Kalstad er i dag leder for NTNUs Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi. Han har nå blitt tilbud jobben som viserektor ved Gjøvik-universitet for de neste fire årene.

– Om Nils Kalstad takker ja til å overta roret, er jeg trygg på at han vil være en dyktig og utadrettet ambassadør for fagmiljøene våre både lokalt og nasjonalt. Jeg vil sette stor pris på å samarbeide med ham i årene som kommer, sier rektor for NTNU Anne Borg i en pressemelding.

Tidligere har Kalstad, som er udannet sivilingeniør ved Institutt for matematiske fag ved NTNU og har doktorgrad i informasjonssikkerhet, vært dekan ved Avdeling for informatikk og medieteknikk ved Høgskolen i Gjøvik.

Han hadde samme stilling etter fusjonen med NTNU i 2016.

Styret i NTNU har vedtatt å tilby Annik Magerholm Fet stillingen som viserektor ved NTNU i Ålesund for en ny periode på fire år fra 1. august 2021. Hun har hatt samme stilling siden 2017.