PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Gudbrandsdølen Dagningen (GD) om en kontroversiell ommøblering og oppussing av et kirkerom. Avisen skrev at det var en sogneprest som hadde ommøblert kirken.

Klager er den omtalte sognepresten. Han mener GD har publisert opplysninger som ikke stemmer. Han opplyser at han ikke har makt til å endre kirkerommet; det var det kirkelige fellesrådet som tok avgjørelsen. Klager opplyser også at redaksjonen ble gjort oppmerksom på feilen etter at den var blitt publisert, og han mener den derfor burde vært rettet.

GD kan ikke se at god presseskikk er brutt. Avisen forteller at sognepresten ikke ville uttale seg eller bidra med opplysninger. Avisen mener å ha gjort det den kunne for å opplyse saken uten prestens bistand. Videre mener GD å ha kildegrunnlag for at sognepresten hadde en meget sentral rolle i endringene som ble gjort i kirkerommet. Avisen opplyser også at det ble publisert to leserinnlegg i etterkant, som tok sognepresten i forsvar.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) understreker at GD var i sin fulle rett til å sette søkelys på endringene i kirkerommet og sogneprestens rolle i disse.

Det er imidlertid viktig med et høyt presisjonsnivå når man retter kritikk mot enkeltpersoner. Feilaktige opplysninger skal ikke publiseres. Slik PFU ser det, plasserte GD i en ingress ansvaret for kirke-ommøbleringen på sognepresten uten å ha dekning for dette. Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens (VVP) punkt 4.4, som ber mediene sørge for at ingresser ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet.

Utvalget viser videre til punkt 4.13, som sier at feil skal rettes snarest mulig. Etter at artikkelen ble publisert på nett, mottok redaksjonen informasjon om at sogneprestens rolle i ommøbleringen hadde vært forberedende, og at det ikke var han som tok avgjørelsen. PFU mener avisen burde ha presisert feilen i første artikkel, og sørget for at den ikke ble gjentatt da artikkelen kom på trykk i papir et par dager senere.

Utvalget merker seg at sognepresten avviste å kommentere saken da GD tok kontakt. Dette opphever imidlertid ikke redaksjonens selvstendige plikt til opplysningskontroll og språklig presisjon. Utvalget merker seg også at GD i etterkant av artikkelen har sluppet til stemmer som forsvarer presten, men dette veier ikke opp for det opprinnelige overtrampet.

Gudbrandsdølen Dagningen har brutt god presseskikk på punkt 4.4 og 4.13 i Vær Varsom-plakaten.


 

Oslo, 23. januar 2019


Alf Bjarne Johnsen,

Anne Weider Aasen, Stein Bjøntegård

Liv Ekeberg, Kristin Taraldsrud Hoff, Øyvind Kvalnes