Mediebedriftenes landsforbund offentliggjorde onsdag de ferskeste opplagstallene for norske aviser. Disse utarbeides to ganger i året, og både papir- og nettutgaver telles med.

GD er med et opplag på 22.568 (ned 80) klart størst i Innlandet. OA er nummer to med et opplag på 20.728 (ned 603), mens HA er nummer tre med et opplag på 19.655 (opp 735). Tallene i parentes viser endring fra andre halvår i 2020 til andre halvår i 2021.

– Med tanke på veksten GD har hatt over flere år, så er GD i en stabil situasjon. Det det ingen krise med en liten nedgang på 80 i opplagstallene, sier sjefredaktør og administrerende direktør Tom Martin Kj. Hartviksen.

GD har et utstrakt teknologisk og strategisk samarbeid med mediekonsernet Amedia. Sammenlignbare Amedia-aviser i størrelse og kategori, har omtrent lik eller svakere utvikling enn GD.

– Vi har en ambisjon om at den positive utviklingen vi har sett for GD de siste årene skal fortsette. Det handler om å lage saker som er relevante for hele spekteret av lesere og abonnenter, sier Hartviksen.

Flere digitale brukere

Opplagstallene forteller at stadig flere av GDs lesere foretrekke å lese den i digital utgaven, framfor papirutgaven.

Komplett-opplaget – altså abonnenter som har både papir og nettabonnement – har gått ned fra 13.204 til 11.878.

Papiravisens framtid

Samtidig har abonnenter som kun har digital tilgang økt fra 9.237 til 10.544, og trenden fortsetter.

Ved forrige opplagsmåling hadde Oppland Arbeiderblad større digitalopplag enn GD. De ferskeste tallene viser at nå er GD størst også der.

– Vi har fortsatt et stort uforløst potensial blant lillehamringer og gudbrandsdøler under 50 år. Vi må derfor bli enda flinkere til å lage innhold som interesserer dem, samtidig som vi selvsagt også skal forbli relevante for alle over 50.

– Stadig flere leser på nett. Er det aktuelt å kutte i antall papirutgaver?

– Vi har ingen konkrete planer om det nå. Samtidig er det åpenbart at vi på et eller annet tidspunkt, ikke altfor langt fram i tid, vil se en endring i antall papirutgivelser per uke. Det er ressurskrevende å lage, trykke og distribuere papiraviser. Når stadig flere foretrekker våre digitale produkter, vil papirkutt etter hvert bli en naturlige konsekvens, sier Hartviksen.