Mandag 8. mai blir en merkedag i avisa GD sin historie. Etter å ha gitt ut seks papiraviser i uka i en årrekke blir tirsdag, torsdag og lørdag nye utgivelsesdager. Styret i GD fattet vedtaket i midten av april, og mandag 8. mai blir starten på et nytt kapittel i GD-historien.

Det er to hovedårsaker til at GD går fra seks til tre utgivelsesdager.

– Først og fremst reduserer vi antallet papirutgivelser fordi at verden har endret seg og vi må endre oss med den. 55 prosent av GD-abonnentene er heldigitale. Av de resterende abonnentene våre er det også veldig mange som først og fremst bruker våre digitale produkter. Uansett hvor glade vi er i papiravisa, er det et produkt som blir stadig mindre brukt, sier ansvarlig redaktør og administrerende direktør i GD, Tom Martin Kj. Hartviksen.

Les også

Verden har endret seg - og vi må endre oss med den

Galopperende kostnader

Hartviksen forteller at nedgangen i antallet papirabonnenter har ligget mellom 10 og 15 prosent hvert år de siste årene, og at 91 prosent av GD-abonnentene allerede har et digitalt forhold til avisa.

Den andre årsaken til endringen i antall utgivelsesdager er de galopperende kostnadene knyttet til det å produsere og distribuere papiravisa. Bare distribusjonsprisen har økt med 32 prosent fra 2022 til 2023.

– Hadde vi ikke redusert antall papirutgivelser ville vi raskt stått foran et valg: Enten kunne vi kuttet i antall skrivende journalister, slik at mengden journalistikk ble redusert, eller vi kunne økt abonnementsprisen med flere tusen kroner. Når leserne våre er så digitale som de er blitt, synes vi at det er bedre å opprettholde vår journalistiske kraft – uten å sende en stor ekstraregning til abonnentene, sier Hartviksen.

Flere av GDs naboaviser har allerede kuttet antall utgivelser, så nyheten kom heller ikke som noen overraskelse på de ansatte, forteller tillitsvalgt Ingunn Klævahaugen.

– Flere aviser rundt oss har allerede halvert utgivelsene, og det har vært diskutert lenge, så vi ansatte så dette komme. GD sine inntekter fra papiravisen synker, samtidig som produksjonskostnadene har økt mye det siste året. Derfor er det forståelig og forventet at styret i GD tar dette grepet nå, sier Klævahaugen.

Hun regner også med at mange vil synes dette er trist, men tror at grepet styrker lokaljournalistikken.

– Det er forståelig at papirabonnenter vil synes dette er trist, men denne avgjørelsen bidrar til at vi som redaksjon kan beholde journalistisk kraft, noe vi setter pris på. Det viktigste er å sikre framtiden til den uavhengige lokaljournalistikken.

– Vil glede mange lesere

GD-redaktøren forventer at det vil være delte reaksjoner på nyheten nedgangen fra seks til tre papiraviser i uka.

– Noen mener det er på høy tid, mens andre mener at papiravisa er det eneste som gjelder. Det har vi stor respekt for, og vil derfor ha som mål å lage en god papiravis. Vi skal også gi papirleserne like mange avissider per uke som nå, sier Hartviksen.

For selv om GD reduserer antallet utgivelser, skal det ikke bli færre sider å lese i løpet av uka.

– Ambisjonen er at avisene som kommer ut tirsdag, torsdag og lørdag blir langt tjukkere enn dagens aviser. Det skal altså ikke bli mindre journalistikk eller færre papirsider, men vi samler heller alt i tre utgaver per uke.

GD kommer samtidig til å gjøre noen mindre endringer av papiravisa. For eksempel kommer kultur- og aktivitetskalenderen «Det skjer» tilbake.

– Dette vet vi vil glede mange lesere, sier Hartviksen.

Han sier også at abonnementsprisene vil forbli uendret tross reduksjonen i antall utgivelser.

– Forhåpentligvis vil det at vi frigjør ressurser fra papirproduksjon gjøre at vi kan styrke oss på enkelte områder også. Alt i alt vil altså leserne få like mye innhold per uke som nå, om ikke mer.

Styrke digital satsing

Endringen skal også være med å styrke den digitale satsingen til avisa. Der hvor GD i tidligere tider serverte leserne tekst og bilder i en papiravis én gang i døgnet, er GD i 2023 langt mer enn det.

– Nå publiserer vi nyheter kontinuerlig gjennom dagen i nettavisa vår, fra tidlig morgen til sen kveld. Vi har direktesendte nyheter med levende bilder, vi har videoinnslag og har begynt med podkast. I tida framover vil leserne se en enda større satsing på video og lyd, i tillegg til at vi skal fortsette å lage gode nyhetssaker og reportasjer fra hele distriktet vårt, slik vi alltid har gjort.

– GD skal være her også om 100 år, og da må vi tilpasse oss samfunnet og folka som bor her – og hvordan de vil konsumere redaksjonelt innhold, sier Tom Martin Kj. Hartviksen.