Gå til sidens hovedinnhold

GD – Gatelys – Samfunnsoppdrag

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

GDs oppslag om svarte gatelykter på Lillehammer har vakt oppsikt både lokalt og i riksmedia.

I årets valgkamp ble begrepet «vanlige folks tur» mye brukt. Ser en på vår kommune med årets slagord som bakgrunn, finner vi:

- De siste seks år er det vanlige folk som er avhengige av helse- og velferdstjenester og vanlige folk som arbeider på dette området som har betalt prisen for en politisk nedprioritering av denne sektoren.

- De siste to årene er det vanlige folk som er berørt av kvaliteten i oppvekst og utdanningsområdet og vanlige folk som arbeider der som har betalt prisen for en politisk nedprioritering av denne sektoren.

- De siste ukene er det vanlige folk som opplever at en underbudsjettering av tekniske tjenester i kommunen fører til svarte gatelykter.

GD har naturligvis problemer i å utføre sitt samfunnsoppdrag med å holde vanlige folk informert om hva som skjer i kommunal økonomi når samme kommune er i det absolutte bunnsjikt når det gjelder åpenhet, og dessuten har bestemt at all kommunal informasjon skal gå gjennom ordfører/kommunedirektør.

Vanlige folk er trolig interessert i å få vite om politisk/administrativ handlekraft er begrenset til å gjennomføre tiltak overfor svake grupper, mens andre blir skjermet.

Et stykke undersøkende journalistikk fra GDs side om gjennomføringen av budsjettvedtaket for å kutte 20 mill. i kommunens sentraladministrasjon ville derfor blitt hilst velkommen av vanlige folk og er vel en naturlig del av GDs samfunnsoppdrag hvis en mener at tillit mellom innbyggerne og politisk/administrativ ledelse er et gode for samfunnet?

Olav Bonesmo, Lillehammer