Gå til sidens hovedinnhold

GD, media og samfunnsansvar

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det har vært interessant å følge utviklingen i GD med sitt nye mannskap, og etter at Byavisa gikk inn, noe som gir GD mer markedsdominans om makt.

En skarpskodd politisk redaktør er pensjonert og ny lederskribent er kommet på banen. Samtidig er kommentarfeltet i avisa på nett fjernet. Et kommentarfelt som ofte kunne nyansere budskapet i mange innlegg og artikler.

Litt for mange artikler og lederinnlegg er selvfølgeligheter uten «tann og brodd», andre er direkte mangelfulle og unøyaktige i sitt budskap. Betyr det at GD, som nå styrer det lokale avismarkedet både i Lillehammer, Gudbrandsdalen og Valdres, ikke evner å følge opp det ansvaret nummer en aviser har som samfunnsopplysere og være et korrektiv og bidrag til samfunnsdebatten som foregår? En debatt med stadig snevrere rom for meningsytringer, som gjør at folk flest ikke orker å utsette seg for risikoen ved å ta pennen fatt.

Hva med et større engasjement med faglig innsyn for virksomhet i kommuner på administrativt og politisk plan? Hva med næringslivsutvikling på godt og vondt?

Har GD blitt et organ for å gjengi informasjon som plukkes opp i postjournaler og for interesser som ønsker markedsføring av ett eller annet? Hvorfor stiller ikke GD noen få, men åpenbare spørsmål til budskapene som serveres?

Har ikke utdanningen for journalister fortsatt et mål i å belyse saker fra flere synsvinkler, uten å legge inn eget personlig syn og ståsted i saker?

Dersom ikke avismedia og deres journalister makter å balansere sin informasjon og ellers bare gjengi «stort og smått», uten et journalistisk kompetansefilter med kloke balanserte kommentarer til samfunnet og utviklingen, så gjør de seg selv bjørnetjeneste ved at andre vil kunne overta dette samfunnsansvaret.

Hvorfor brukes lite aktuelle artikler fra andre landsdeler som fyllstoff i GD? Har vi ikke nok å ta av i avisas nedslagsfelt med sine abonnenter? Rasjonalisering og økonomi ligger nok bak som et tilslørt teppe, men er det en god strategi for GD overfor avisas abonnenter?

Det er ønskelig at GD skjerper sansene og legger mer flid i sin arbeidsdag utover å telle «klikk og likes» på nettet.

Lederen om «Sauemøkk og festninger» (GD 14.7) for de om lag 200 gjerdesakene i Øyer er eksempel på avisstoff der GD har bommet med budskapet i sin leder, der kloke debattinnlegg gir et bedre og mer nyansert bilde enn GD gitt ut på banen med.

Også lederen om «Norsk tre og verdiskapning» opp mot den lokale bedriften Gausdal Bruvoll er unyansert (GD 18.7). Hva om Gausdal Bruvoll virkelig hadde valgt utlandet som mottaker for sin produksjon ved å hevde at her er det mer penger å tjene? I så tilfelle en kortsiktig og svært dårlig strategi i en spesiell markedssituasjon, som ville ødelagt det norske markedet for bedriften.
Så kjære GD-redaksjon, skjerp både sanser, tastaturføring, innhold og produsere balanserte artikler for god, allmenn og leseverdig samfunnsopplysning.

Ola E. Skrautvol, Lillehammer, kommunestyrerepr. (Sp)