For å starte med det elementære så heter det «å skreve». Det at et kvinneforum ikke kan norsk rettskriving får bli en annen sak. Det å dra uttrykket «manspreading» over i politikken gjør det enda verre og mer misvisende.

Det Kathrine Lunde sannsynligvis ønsker å meddele ligger i ordet «mansplaining» som også brukes i sammenheng med kvinner. Splaining utrykker en nedlatende, eller selvsikker holdning.

Les også

Det er ikke rart det ikke er flere kvinner i politikken når det er fullt av skrævende menn

Den store generaltabben Lunde gjør er å sause «kjønn og voksne menn» inn i høyst legitim politisk maktkritikk mot ordfører Trosholmen. Det tyder på at Lunde oppholder seg på egen banehalvdel hvor hun selv dømmer og er frikoblet fra hendingene i Lillehammerpolitikken.

Det er et faktum at Trosholmen helt fra starten av sin ordførergjerning, med sin koalisjon og en flertallsstemme, har søkt å legge hindringer og begrensninger på den politiske debatten og handlingsrommet gjennom flere tiltak og hendelser.

  • Det startet med at alle spørsmål skulle kanaliseres gjennom kommunedirektør og ordfører for deretter å svares ut til de politiske gruppelederne med det resultatet at spørsmålsstiller ikke fikk direkte svar.
  • Deretter var vi gjennom ordførerens habilitet i GJØR IKS sitt representantskap hvor hun med kommuneadvokatens velsignelse ble erklært habil selv om hennes samboer hadde 8 aksjeselskaper sammen med styrelederen i Glør IKS
  • Så satte ordføreren i gang en vendetta overfor meg for mine spørsmål til kommunen med en rapport som kartla meg som innbygger fra 2018 frem til 17.9.20 der jeg ble tillagt 264 timer i sysselsetting av kommuneadministrasjon, herav 80 timer før jeg ble valgt inn som politiker.
    Kommunedir. uttalte i eget møte at en slik kartlegging av en person aldri ville skje igjen. Ordføreren derimot har aldri beklaget noe som helst for sin rolle for å kansellere en politisk opponent.
  • Ordføreren har nektet protokolltilførsel i saker hvor hun har et annet syn. Hun har til overmål nektet å rette opp feil etter anmodning fra Kontrollutvalget og fra KS med et arrogant svar om at ingen har instruksjonsrett overfor ordføreren. Heller ikke om det er et brudd på vårt lokale politiske reglement.
  • Det har vært en praksis fra ordføreren å være romslig både med tid og tale i kommunestyre og formannskap for sin egen koalisjon. Derimot har ordføreren i hele perioden valgt ut noen få representanter i opposisjonen som til stadighet avbrytes og korrigeres i sine innlegg.
  • Ordføreren har heller ikke fulgt historisk praksis som ordstyrer ved å ta ordet kun innledningsvis i en debatt for så å overlate debatten til politikerne. Hun griper inn i debatten underveis og kommer med egne «oppklaringer» og benytter også sin lederrolle til å få siste innlegg i saker som derved blir stående, uten å kunne bli motsagt med faktaopplysninger.

Kathrine Lunde bør også kunne utøve kritisk journalistikk ved å lese uttalelser fra andre kollegaer i GD. Blant annet Hernæs sin artikkel av 28.8 (https://www.gd.no/hvem-kan-gjore-laget-bedre/o/5-18-1817440)

Det er dessverre lederstilen til ordfører Trosholmen som er utfordringen. Hun er ikke samlende og bruker hersketeknikker som sitt viktigste våpen mot meningsmotstandere.
Det tjener ikke politikken, ei heller våre innbyggere.

Og hva skjedde med idrettspresident Berit Kjøll ved siste valg på Idrettstinget. Hun tapte for Zaineb Al-Samarai med 138 mot 29 stemmer ved å være sin egen største motstander.