GDs Kathrine Lunde Solbraa ytrer i en kommentar bekymring for at sivil ulydighet kan tenne gnisten i mørkere hjørner. Bakgrunnen er uttallelser fara PST. Bekymringen er basert på at enkelte aktivistgrupper kan bli radikalisert. Undertegnede kan dele GDs og PSTs bekymring for radikalisering, men vil påpeke at det er snodig at GD velger å adressere polariseringen i samfunnet ved å skrive en polariserende kommentar.

Og her er det viktig å definere sivil ulydighet: I følge snl.no kan sivil ulydighet betraktes som et samvittighetsdiktert lovbrudd. Lovbruddene må imidlertid, for å kunne karakteriseres som sivil ulydighet, være ikke-voldelige. De må også være avgrenset til en bestemt sak: Den som begår sivil ulydighet, aksepterer og følger som regel det øvrige regelverket og er ikke revolusjonær.

GD nevner MDGs stortingskandidat Trygve Tømmerås fra Notodden, som ble arrestert i en aksjon sist uke. Tømmerås la seg ned i en gate etter rush-tiden og la seg slik at det rent faktisk var mulig å kjør forbi. Strengt tatt er det en svært nøysom sivil ulydighet, og politiet møtte ingen motstand, utover at han ikke ville fjerne seg ved egen hjelp. Disse nyansene har selvsagt ingen nyhetsverdi, og få har satt seg ned med ham og snakket med ham om hvorfor han gjorde det. Og her er vi ved en kjerne: Det er dialog som reduserer avstanden mellom oss, og dialogen er i ferd med å forsvinne fra samfunnsdebatten. Det burde også bekymre GD.

Og det er faktisk ikke ekstremisme å utøve sivil ulydighet, men det er definitivt ekstremisme å utøve vold. Få mener Mahatma Gandhi var en ekstremist. Flere av miljøene GD henviser til som ekstreme er høyreekstreme miljøer i eksempelvis Tyskland og Sverige. Dersom du har sett hvordan høyreekstreme forholder seg til MDG i sosiale medier, er det rimelig søkt å nevne disse i samme åndedrag som MDG. Det er snarere direkte ufint og bidrar til polarisering. MDG har ikke-vold som kjerneverdi.

Når politikken ikke tar innover seg godt dokumenterte utfordringer med klima, tap av arter, matjord og sårbar natur, så bør det være forståelig at noen reagerer. Og den eneste akseptable reaksjonsform er basert på ikke-vold. MDG vil uansett motarbeide enhver form for bruk av vold og ekstremisme. GD bommer når de implisitt trekker en parallell mellom PSTs bekymringer rundt ekstremisme og MDG.

Karina Ødegård, stortingskandidat for Miljøpartiet de Grønne i Oppland

Sivil ulydighet kan tenne en gnist i mørkere hjørner

Få slutt på hetsen og hatet