I første halvår av 2020 økte GDs opplag med 139, noe som gir et netto opplag på 22.593. GDs nærmeste nabo, Oppland Arbeiderblad har et opplag på 20.713, og øker med 113. Mens Hamar Arbeiderblad har et opplag på 18.450, en tilbakegang på 569.

De ferske lesertallene viser at 36.300 leser GD på papir, og 49.600 leser GD digitalt. Totalt har GD 66.900 lesere.

– Morsom konkurranse

Ansvarlig redaktør Tom Martin Hartviksen synes opplagstallene er positive, og motiveres av at GD er størst i Innlandet.

– Det er en bekreftelse på at vi over tid vokser. Det er positivt av vi leder i Innlandet, og vi har et mål om å fortsette å gjøre det. Det er en morsom konkurranse for oss i det daglige. Men det viktigste er å lage en avis som er relevant for leserne våre, sier han.

Korona ga fart digitalt

Onsdag offentliggjorde Mediebedriftenes Landsforening (MBL) opplag- og lesertall for norske aviser fra første halvår. (Se tabeller lenger ned i artikkelen). I hovedtrekk viser utviklingen en akselerasjon i digital lesning, og en fortsatt tilbakegang for lesing på papir.

Koronapandemien har akselerert det digitale skiftet, sier Randi S. Øgrey, adm.dir. i MBL.

– Første halvår 2020 passerer vi en milepæl med over én million rene digitalabonnement. Samtidig ser vi at papirkonsumet faller kraftigere enn tidligere, sier hun i en kommentar til offentliggjøring av tallene onsdag 23. september.

Den samme utviklingen ser ansvarlig redaktør Tom Martin Hartviksen i GD.

– Koronapandemien har vist at redaktørstyrte tradisjonelle medier med integritet har et fortrinn når informasjonsbehovet er stort, sier Hartviksen.

Også GD har økt under koronapandemien og rekrutterte mange nye i mars og april.

Måler tall fra uke til uke

Opplagstall, som inkluderer både løssalg og de som leser GD gratis, vil alltid være høyere enn de faktiske abonnementstallene. I dagens digitale medieverden følger avisene abonnenttall og lesertall tett gjennom egne måleverktøy.

– Vi måler oss selv på abonnementstall fra uke til uke. Akkurat nå har vi 21.200 abonnenter på GD. Vi ser at vi øker i aldersgruppen 20–60 år, og vi har en positiv utvikling i alle kommuner.

Økningen i digitale lesere er en bekreftelse på trenden med digitalisering i samfunnet.

– Hvis vi skal være her i framtiden, må vi henge med. Vi skal lage relevante digitale produkter. Her har vi mer å gå, sier han.

Nasjonalt

Totalopplaget for norske aviser er på 2,36 millioner og øker med 0,7 prosent fra andre halvår 2019 til første halvår 2020. Den positive utviklingen kommer først og fremst av at den digitale opplagsveksten fortsetter, selv om takten avtar noe, og i første halvår 2020 passerer norske medier over én million rene digitalabonnement.

Det heldigitale opplaget øker med 6 prosent, mens det rene papiropplaget i samme periode går ned med 14 prosent. Den største andelen av opplaget er fortsatt komplettabonnement, med tilgang til både papirutgaver og digitale produkter, og utgjør nå 48 prosent av totalopplaget, mens det heldigitale opplaget er på 44 prosent og det rene papiropplaget på 7 prosent av det totale opplaget, viser tall fra MBL.

Opplagstall er et beregnet tall ut ifra blant annet inntekter, og lesertall er basert på spørreundersøkelse.