Når aviser eller mediehus om man vil, blir drevet som en butikk i en matvarekjede, svikter de sitt samfunnsansvar. Oppland Arbeiderblad er et eksempel på det, Gudbrandsdølen Dagningen (GD) er et annet. Men på Gjøvik har de ikke hatt noe valg. Det har de hatt i Lillehammer.

Oppland Arbeiderblad eies og styres av et konsern i hovedstaden. Mediehuset har liten eller ingen innflytelse over egen drift og utvikling. Selskapet Gudbrandsdølen har aksjemajoriteten i GD. Det vil si at selskapet har flertall i styret. Dermed har de muligheten til å utvikle mediehuset i den retning de ønsker. I motsetning til de fleste norske mediehus, noen større, noen mindre enn GD, eies og styres de ikke av et konsern med hovedkontor og ledelse i Oslo. De disponerer sine overskudd etter eget behov og ønsker. De har en unik mulighet til å være det mediehuset og drive den journalistikken som forventes av dem i et demokratisk samfunn. Ta det ansvaret som det påligger dem som aviseier i Lillehammer og Gudbrandsdalen.

Det gjør ikke GD i dag. GD i dag har ofret journalistikken og sviktet sitt ansvar til fordel for bunnlinja og solid utbytte til sine eiere. Det har GDs eiere gjort ved å knytte seg tett opp til Amedia, et konsern med 73 norske aviser i sin portefølje, blant dem Oppland Arbeiderblad, og med motto: Journalistikk er vår forretningsidé. Amedia gikk med 467 millioner kroner i overskudd i fjor. En suksess som blant annet kan tilskrives et konsept som går ut på å kjøre samtlige aviser over samme lest, et slags avisenes Rema 1000 eller Kiwi om du vil. Om du er i Drammen, Skien, Gjøvik eller Lillehammer gjør ingen forskjell: Nett og avis har samme layout, nett og avis har samme filosofi: Gi leserne det leserne vil ha. Lag den type saker som gir flest klikk på nett, fyll papiravisen med gamle nyheter, det vil si gårsdagens eller forrige ukes nettsaker, og gjør det med et minimum av ressurser. Den nye stofflyten der Amedia-avisene og GD kan bruke saker fra hverandre, er den geniale løsning. Enkelte dager er det mer stoff fra aviser fra Finnmark til Sørlandet i nettavisa til GD, enn det er fra avisens eget dekningsområde. Mye mer. Det tilkjørte stoffet fra Landet Rundt, Innlandet, Østlandet eller Nettavisen "skal speile de mest populære artiklene i Amedia-avisene i Norge", heter det i GD. "Populære artikler" er et nytt uttrykk i journalistikken. Tidlig i den digitale utviklingen het det "klikkhoreri".

Avtroppende kulturredaktør Åsa Linderborg i svenske Aftonbladet har opplevd hva denne "klikkjournalistikken" kan føre til. I et intervju med avisen Dag og Tid 19. juli i år, sier hun om mediehusenes avhengighet av raske klikk på nettet:

"- Dette er faktisk eit større trugsmål mot demokratiet og den frie pressa enn det Trump er, for det kjem innanfrå"

Er dette framtiden for mediehuset GD? Er dette visjonene til dem som har tatt på seg den oppgaven, det ansvaret det er å eie og drive den eneste mediebedriften i Gudbrandsdalen og Lillehammer?

I et tilsvar til en del misfornøyde kulturarbeidere nå i juli hevder den redaksjonelle ledelsen i GD at GD skriver for leserne, ikke aktørene. I samme tilsvar kan vi lese at GD aldri har hatt flere fornøyde lesere. Kort sagt, den redaksjonelle ledelse avviser all kritikk. Alt er såre vel i Jernbanegata.

Så ja – dette er nok framtiden, dette er visjonen.

Resultatet av denne utviklingen vi nå er vitne til, er nedbemannede avis- og mediehus over hele landet. Avis- og mediehus uten evne til å oppfylle de krav og de forventninger vi med rette har til dem i 2019. Som dagens Oppland Arbeiderblad. Og som dagens GD, avis- og mediehuset med monopol i en region som ikke bare fortjener bedre, men som opplever en utvikling og et press fra krefter som skal og må overvåkes og utfordres hvis vårt demokrati skal fungere. Det gjør man ved å drive en kritisk, faglig sterk og engasjerende journalistikk. Ved å utvikle et mediehus med integritet, identitet og forankring i sin egen region, et mediehus som utfordrer makta uansett hvor den befinner seg, som underholder, informerer og irriterer sine lesere, som tar dem på alvor og ikke begrenser seg til å "gi dem det de vil ha" og ser på journalistikk som en god forretningsidé.

LES OGSÅ:

Les også

GD skriver for leserne, ikke aktørene