Ønskjer å kartlegge flaumfaren

Fleire stadar i Lom kan vera utsett ved flaum. Nå ber kommunen om at det blir utarbeidd eit flaumsonekart for Lom sentrum.

Artikkeltags