Nå kan du påvirke stedsnavn rundt breene i Lom

Kartverket skal bestemme skrivemåten på flere stedsnavn rundt Smørstabbmassivet.

Kartverket skal bestemme skrivemåten på flere stedsnavn rundt Smørstabbmassivet. Foto:

Kartverket skal bestemme stedsnavn og rundt Smørstadbreene i Lom. Da trenger de hjelp.

DEL

Saken er nå på høring med frist 21. januar. Den omhandler navnevalg, plassering og skrivemåten for følgende navn: Smørstabbtindan/Smørstabban, Vesle Smørstabbtind/Kniven og Sauen/Killingen/Tortin (en).

Kartverket reiser også full navnesak for naturnavn som inneholder -brean/breen, samt flere andre stedsnavn i Lom som trenger avklaring i forhold til skrivemåte. I alt inneholder lista 123 stedsnavn som skal avklares.

Det er eieren eller festeren som har lov til å uttale seg i slike saker, men også lokale lag og organisasjoner

Saken er lagt ut på servicetorget i Lom kommune og kommunens hjemmeside.

Innspill vil bli oversendt Stadsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylka, som igjen vil gi råd til Kartverket.

Artikkeltags